ตรวจสอบบ้านพักข้าราชการ

 วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕  นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักข้าราชการ ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านพักอาศัยของ สพป.นครพนม เขต ๑  ณ  เขต อ.เมือง อ.ปลาปาก อ.นาแก อ.ธาตุพนม