เปิดการอบรม ว.PA

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้   ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ประธานเปิดการอบรม ว.PA และการพัฒนาเว๊บไซต์ของโรงเรียน .ด้วยการใช้ Google site ณ โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง อ.เมือง จ.นครพนม