สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.นครพนม เขต ๑ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๓ และในการนี้ ดร.นฤมล  สุภาทอง   รอง ผอ .สพป.นครพนม เขต ๑ นำบุคลากรทุกท่านในสำนักงานพื้นที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๖ ท่าน