ประชุมเตรียมเนื้อหาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL

วันที่ 10 ตุลาคม 2565  เวลา  08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สพป.นครพนม เขต 1 นายอภิชัย  ทำมาน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร/คณะทำงาน การเตรียมเนื้อหา อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน PBL ในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ โดยมี นางพรรณวดี  มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ คณะครู ร่วมประชุมในครั้งนี้