ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจำปี 2565 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 นายอภิชัย ทำมาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ยิ่งรามกีรติ  ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี  ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมรวมใจ 2  สพป.นครพนม เขต 1