รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น.   นายอภิชัย  ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1   มอบหมายให้  นางดวงผกา  สุชาติพงค์  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครพนม เขต 1  จำนวน 10  ราย