ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 และเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามกิจกรรม “พฤศจิกายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”