29 พ.ย. 65 ประกาศโรงเรียน​บ้าน​หนองแสง​ เรื่องการประกวดราคา​จ้าง​ก่อสร้าง​ห้อง​น้ำห้องส้วม​นักเรียน​ชาย​ ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคา​อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)