ประชุมการจัดสรรงบประมาณ

วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๑.๐๐​ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับสพป.นครพนม เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม