การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน

วันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๕ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑มอบหมายให้  ดร.นฤมล สุภาทอง รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมแนวทางการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๖ และ ๑๑ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting  พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะ