ร่วมประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านระบบออนไซน์ 

วันที่ 19 มกราคม 2566   เวลา 08.30 – 12.00 น.   นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ทรงศักดิ์ กวานปรัชชา รอง ผอ. สพป.นครพนม เขต 1 และนางจันทนีย์ ชูจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านระบบออนไซน์  ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม