มกราคม 2023

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ร.ร. นครพนมวิทยาคม

วันที่  30  มกราคม 2566  นายอภิชัย ทำมาน  ผอ.สพป.นครพนม …

ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ร.ร. นครพนมวิทยาคม Read More »

ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เ …

ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 Read More »

ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เ …

ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 Read More »

มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม  เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท

จำนวนผู้เข้าชมเรื่องนี้ : 5

มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม  เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท

วันที่ 27 มกราคม  2566 เวลา 10.00 น.  นายอภิชัย ทำมาน  …

มอบพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา แก่ครอบครัวผู้ถึงแก่กรรม  เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท Read More »