ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในอำเภอวังยาง

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565   ณ  โรงเรียนบ้านหนองบึง, โรงเรียนบ้านหนองแคน  และโรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม