รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ให้โอวาทและแสดงความยินดี พร้อมกับรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ฯ ๓๘ ราย บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.นครพนม เขต ๑ โดยมี ดร.ทรงศักดิ์  กวานปรัชชา รอง ผอ.สพป.นครพนม  เขต ๑ , กลุ่มบริหารงานบุคคลcและผู้บริหารสถานศึกษา