ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม และโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) และโรงเรียนบ้านสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม