นิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร. บ้านโพธิ์ศรี  

วันที่ 8 สิงหาคม 2566  นายอภิชัย  ทำมาน ผอ. สพป.นครพนม  เขต 1  ได้มอบหมายให้ นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์  รก.ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   และ ศน.อารยา ภาระวงค์  ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ณ  ร.ร. บ้านโพธิ์ศรี   อ.นาแก จ. นครพนม