ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ

วันที่ ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ­๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕