ประเมินประสิทธิภาพของผู้บริหารสถานศึกษา 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  มอบหมายให้ นายนรงณ์ เห็นหลอด รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารเครือข่ายบ้านกลางดงขวาง พร้อมด้วย นายสงวนศักดิ์ แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครพนม เขต ๑  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาคอกควาย จ.นครพนม และ เครือข่ายสุนทร-อาจสามารถนาทราย ณ.โรงเรียนสุนทรวิจิตร  จ. นครพนม