Q_Aถามตอบข้อสงสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดส ...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ ...
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะทำการเปิดระบบให้ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ...
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข ...
ป้องกันทุจริตสอบครู กรณีพิเศษ 2566 สพปนครพนม เขต 1 ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชก ...
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญชวนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ...

ข่าวกิจกรรม/ภาพประชาสัมพันธ์

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นพ.1

ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณดาวน์โหลด ร่างประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด แบบ-บก.0 ...
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สพป.นพ.1

ประกาศ , ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รร.

จดหมายข่าว สพป.นพ.1

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา E-SERVICE

E-BOOK สพฐ.

ita สพป นครพนม

    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน

ระเบียบวาระการประชุม